Rezultate propuse

Nr. Activitate/subactivitate Rezultate Cuantificarea rezultatului
1. Activitate 1 – Activităţi de cercetare-dezvoltare
1.1. Elaborarea, realizarea si experimentarea modelului pentru produsul OcSS Model produs informatic OcSS 1 model elaborat
1 model realizat
1 raport de modelare
1.2. Proiectarea, realizarea si testarea prototipului pentru produsul OcSS Prototip produs informatic OcSS 1 raport proiectare prototip
1 prototip realizat
1 plan testare
1 raport testare prototip
2. Activitati pentru punerea in productie a rezultatelor cercetarii
2.1. Achiziţia de instrumente şi echipamente TIC Echipamente TIC achizitionate 4 echipamente TIC achizitionate
2.2. Achiziţia de active fixe necorporale – licente si know how / cunostinte tehnice nebrevetate Licente achizitionate si know how / cunostinte tehnice nebrevetate 1 Pachet licente achizitionate
1 pachet Know how /cunostinte tehnice nebrevetate achizitionat
2.3. Activitati de realizare a produsului
2.3.1. Elaborarea documentatiei de operare a produsului OcSS Documentatie operare produs 1 documentatie operare produs informatic OcSS
2.3.2. Executarea seriei zero a produsului OcSS Executarea seriei 0 a produsului 1 serie 0 executata
3. Activităti de informare si publicitate privind proiectul Produse si materiale informative 1 anunt de presă la demararea proiectului;
1 anunt de presă la finalizarea proiectului cu mentionarea rezultatelor obtinute
100 Pliante cu privire la activitatea de cercetare dezvoltare din cadrul proiectului
4 Etichete pentru echipamentele achizitionate
1 pagina web a proiectului realizata si actualizata
4. Achizitie servicii de consultantă pentru inovare – Transfer tehnologic Servicii transfer tehnologic 1 contract servicii transfer tehnologic
5. Achiziţie servicii suport pentru inovare
5.1. Achiziţie şi contractare servicii de suport pentru inovare – studiu de piată Servicii de studii de piată 1 contract servicii studii de piată
5.2. Livrare si receptie servicii de suport pentru inovare – studiu de piată Studiu de piată 1 studiu de piată
5.3. Achizitie si contractare servicii de suport pentru inovare – certificare produs Servicii de certificare produs 1 contract servicii de certificare produs
5.4. Livrare si receptie servicii de suport pentru inovare – certificare produs Certificare produs 1 certificare produs
6. Auditul proiectului 1 contract servicii audit proiect Raport audit 1 contract servicii audit proiect Raport audit
7. Managementul proiectului 1 contract servicii management proiect, Rapoarte de activitate 1 contract servicii management proiect 13 rapoarte de activitate

Documente

Descriere document Descarca
PLAN DE LUCRU Nr.1 pentru perioada 12.01.2013-11.04.2013 Descarca
PLAN DE LUCRU Nr.2 pentru perioada 12.06.2013-11.09.2013 Descarca
PLAN DE LUCRU Nr.3 pentru perioada 12.09.2013-11.11.2013 Descarca
Raport de progres, perioada de raportare 12.10.2012-11.01.2013 Descarca
Raport de progres, perioada de raportare 12.03.2013-11.06.2013 Descarca
Pliant OCSS Descarca
Raport de progres final Descarca
Raport de activitate final Descarca

Portalul de documentatie sistem OcSS

Site documentatie produs OCSS

Site documentatie produs OCSS

Siteul de produs OCSS

Site produs OCSS

Site produs OCSS

Pagina YouTube OCSS

Site produs OCSS

Pagina youtube OCSS

Continut actualizat la 27.10.2014