Obiectivele proiectului

Obiectivul general al proiectului Cloud Systems SRL este de a crea valoare adaugata în domeniul tehnologiei informatiei în baza rezultatelor de cercetare dezvoltare obtinute. Prin prezentul proiect, societatea doreste să îsi întărească capacitatea de cercetare dezvoltare în domeniul tehnologiei informatiei si să atragă profesionisti din domeniu în vederea dezvoltării solutiei informatice de OcSS – Open Cloud School System.

Prin activitatea de cercetare-dezvoltare se va viza o crestere sustenabila a societatii ce va conduce catre o diversificare si consolidare a produselor si serviciilor oferite. Acest obiectiv este conform cu obiectivul Operatiunii 2.3.1. al Programului Operational Sectorial Cresterea Competitivitătii Economice, Axa Prioritara 2, Domeniul Major de interventie 2.3. Accesul intreprinderilor la activitati de CDI prin faptul că beneficiarul este un start-up în domeniul tehnologiei informatiei, iar proiectul vizează introducerea pe piată a unui produs nou, inovativ, rezultat prin activităti de cercetare dezvoltare, respectiv solutia OcSS – Open Cloud School System, destinată unitătilor de învătământ.

Obiectivul este conform si cu obiectivul general al POS CCE de crestere a competitivitătii economice si dezvoltarea economiei bazate pe cunoastere, întrucât, prin implementarea proiectului, creste atât profitabilitatea societătii Cloud Systems prin crearea unui avantaj competitiv rezultat din produsele inovative, cât si eficienta unitătilor de învătământ către care vor fi comercializate aceste produse.
Obiectivele strategice ale proiectului sunt:

  • Îmbunătătirea activitătii Cloud Systems prin cresterea capacitătii de cercetare dezvoltare, urmare a implementării proiectului;
  • Mărirea profitabilitătii prin introducerea pe piată a unui produs inovativ,
  • Diversificarea pe termen lung –trei ani de la obţinerea finanţării- a gamei de produse si servicii comercializate, rezultate din activitatea de cercetare-dezvoltare în domeniul tehnologiei informaţiei pentru sectorul educational;
  • Îmbunătătirea activitătii unitătilor de învătământ prin implementarea solutiilor la preturi accesibile;
  • Dezvoltarea continuă a personalului angajat în special în domeniul cercetării dezvoltării pe perioada de implementare a proiectului.