Activitățile proiectului

Activitate 1 – Activităţi de cercetare-dezvoltare

1.1.Elaborarea, realizarea si experimentarea modelului pentru produsul OcSS ( luna 1-luna 5)

In cadrul acestei activitati, personalul din cadrul Cloud Systems va elabora modelul pentru produsul informatic OcSS. Pe baza modelului elaborat, se va realiza modelul experimental al solutiei OcSS si se va efectua experimentarea acestuia.
Rezultatele vizate sunt un model elaborat si realizat ( sistemul cu un set de functionalitati minimale axat pe experimentarea anumitor probleme/subsisteme pe baza caruia sunt continuate dezvoltarile in activitatile urmatoare). Acesta va fi insotit de un raport de modelare, utilizat pentru realizarea prototipului.

1.2. Proiectarea, realizarea si testarea prototipului pentru produsul OcSS ( luna 6-luna 11)

In cadrul acestei activitati, personalul din cadrul Cloud Systems va proiecta, pe baza modelului realizat si experimentat in cadrul activitatii 1.1.1., prototipul pentru produslui OcSS. Aceasta va fi realizat si testat.
In cadrul activitatii de proiectare se va realiza primul prototip software pe baza caruia se va realiza o prima evaluare, care va atentiona asupra aspectelor care trebuie avute in vedere in realizarea seriei 0.
Prototipul software rezultat va fi supus unei validari experimentale. Pe toata perioada realizarii prototipului, membrii echipei de cercetare va fi asistata de firma de la care va achizitiona servicii de transfer tehnologic.

Activitate 2 – Activitati pentru punerea in productie a rezultatelor cercetarii

2.1.Achiziţia de instrumente şi echipamente TIC

În cadrul acestei activităti va fi realizată contractarea de echipamente TIC si licente în vederea implementării proiectului. Se vor achizitiona 4 echipamente TIC.

2.2. Achizitie active fixe necorporale – licente si know how / cunostinte tehnice nebrevetate

Se vor achizitiona licente pentru utilizarea echipamentelor si dezvoltarea solutiei informatice.
De asemenea, se va achizitiona know how necesar pentru dezvoltarea solutiei, care nu poate fi dezvoltat de echipa de implementare. Know-how-ul /cunostintele tehnice nebrevetate sunt legate de proiectarea si dezvoltarea softurilor educationale si vor fi achizitionate de la o firma cu profil similar.

2.3.Activitati de realizare a produsului OcSS

2.3.1. Elaborarea documentatiei de operare a produsului OcSS

In cadrul acestei activitati, va fi elaborata documentatia necesara pentru operarea produsului OcSS.

2.3.2. Executarea seriei zero a produsului OcSS

Se va executa seria zero a produsului OcSS, in vederea exploatarii rezultatului cercetarii pe scara larga. Se urmareste astfel livrarea unor produse si servicii semnificativ imbunatatite pentru clienti, ca urmare a aplicarii modelului inovativ pentru produsul OcSS.
În cadrul acestei activităti personalul angajat va elabora documentatia de operare pentru produsul OcSS
Open Cloud School System si vor executa seria zero a produsului astfel încât să se asigure functionarea
optimă în momentul comercializarii.
Seria zero a produsului OcSS este produsul OcSS pe suport fizic (in cadrul diferitelor etape ale activitatilor de cercetare-dezvoltare se va denumi specific, Pre Alpha, Alpha, Beta pentru o identificate mai simpla, reflectandu-se astfel si nivelul de functionalitati implementate). Acesta versiune inglobeaza toate rezultatele obtinute in urma activitatii de cercetare-dezvoltare, toate testarile realizate si este versiunea ce urmeaza a fi introdusa in piata (dupa eventualele certificari si pregatiri specifice introducerii pe piata).

Activitatea 3– Activităti de informare si publicitate privind proiectul

În cadrul acestei activităti va fi realizată contractarea serviciilor de informare si publicitate, activitate obligatorie in cadrul proiectului.
• 1 anunt de presă în ziar local la demararea proiectului
• 1 anunt de presa in ziar local la finalizarea proiectului cu mentionarea rezultatelor obtinute
• 100 Pliante de promovare a proiectului, cu privire la activitatea de cercetare dezvoltare
• 4 Etichete pentru echipamentele achizitionate
• realizare si actualizare pagina web a proiectului, prin care societatea va asigura vizibilitatea activitatii desfasurate in cadrul proiectului, respectiv obiective, rezultate propuse, activitati desfasurate, rapoarte de progres, etc.

Activitatea 4 – Achizitie servicii de consultantă pentru inovare – Transfer tehnologic

Se vor achizitiona si contracta servicii de transfer tehnologic, necesare pentru dezvoltarea produsului informatic OcSS.
Transferul tehnologic consta in transmiterea informatiei privind procesul de fabricatie pentru solutia cu functionalitati de management educational si instruire. Transferul cuprinde transmitere de documentatie si proceduri asupra proiectului produsului si fabricatiei acestuia pentru toate fazele ( model, prototip, serie 0).

Activitatea 5 – Achiziţie servicii suport pentru inovare

În cadrul acestei activităti se vor contracta servicii pentru studii de piată si certificare a produsului.
Subactivităţi:

5.1. Achiziţie şi contractare servicii de suport pentru inovare – studiu de piată

5.2. Livrare si receptie servicii de suport pentru inovare – studiu de piată

Serviciul de studiu de piata va fi achizitionat in vederea intelegerii comportamentului de cumparare, avand in vedere si segmentul caruia i se adreseza solutia OcSS.

5.3. Achizitie si contractare servicii de suport pentru inovare – certificare produs

5.4. Livrare si receptie servicii de suport pentru inovare – certificare produs

In planul mondializarii pietelor, al diversificarii si innoirii ofertei de marfuri, precum si sub impactul dezvoltarii rapide a stiintei si tehnicii, facilitata de progresele inregistrate in toate domeniile, pe fondul cresterii exigentelor clientilor si ale societatii, calitatea produselor si serviciilor s-a impus ca factor determinant al competitivitatii.

Activitatea 6 – Auditul proiectului

Se vor contracta servicii de audit si se va realiza auditul proiectului. Avand in vedere durata de implementare, serviciile de audit vor fi contractate in luna 12 si prestate in luna 13 a proiectului.

Activitatea 7 – Managementul proiectului

Managementul proiectului se va desfasura pe toata durata de implementare a proiectului si va fi asigurat de administratorul S.C. Cloud Systems S.R.L.si de echipa de consultanti externi. Managementul intern va fi asigurat de administrator si de responsabilul financiar.